Thursday, 8 December 2011

Kaedah Fonik Untuk Kanak-Kanak


Kaedah Fonik didedahkan kepada kanak-kanak bagi memudahkan mereka membaca pada peringkat permulaan...
Kanak-kanak akan mudah memahami sesuatu ejaan apabila mereka dapat menguasai teknik bunyi....
contoh aa,zi dan sebagainya...